School Term Dates 2018 & 2019

School Term Dates 2018

Term 1: Wednesday 31 January – Friday 13 April

Term 2: Monday 30 April – Friday 6 July

Term 3: Monday 23 July – Friday 28 September

Term 4: Monday 15 October – Friday 14 December

School Term Dates 2019

Term 1: Wednesday 30 January – Friday 12 April

Term 2: Monday 29 April – Friday 5 July

Term 3: Monday 22 July – Friday 27 September

Term 4: Monday 14 October – Friday 13 December